The user, consumer and seller

Kita Pengguna, pembeli dan penjual (we are the user, consumer and seller)

An interesting speech by Dr.M reminding Malaysian about the their roles and status as citizen at the World Consumer Day & launching for the Harmonious Family competition on the 4 June 1996. Most of Dr. M speech can be obtained in the online achieve (most of it is in Malay language). The speech is related to the government efforts to create an awareness among people in understanding the roles they play as consumer in their everyday life. Dr. M reminded the people that their everyday life can affect the country’s economical status, thus, they need to understand how they conduct and managed their everyday life. In his speech he discussed about roles as individual, a seller, and a buyer. He also includes in his discussion about the services that is provided by the government staff, that every services offered have to be acknowledge that it is part of the circle between user, consumer and seller.

consumer-SydneyCBD crossroad 2010
Sydney CBD Crossroad-Image NurulRahman2010

For example a person who is a government clerk is also a user (which means he or she still have use the other services provided in everyday life, she or he still will be using the hospital facilities, paying electric and other household bills, etc). The same person is also a consumer, he or she will have to buy products for everyday life, going to the market, buy the household products, and other necessary needs for day to day life. In many ways, the person, is also selling or promoting a service, where he or she as a government staff is providing some sort of services to the others. If the process of productivity work accordingly the level of the inflation will be stable, and everyday life circle will be secured.

There are other point highlighted in his original speech but these are among the significant one.

  6.  Hakikat asas ini perlu kita ingati sepanjang
masa.  Terlalu ramai daripada kita hanya memikir
diri kita sebagai pengguna dengan tidak sedikit pun
sedar bahawa kita semua adalah pembekal.

7.  Mungkin kita percaya kita tidak mengeluarkan
apa-apa untuk dijual kepada sesiapa. Mungkin secara
langsung  tidak.  Tetapi secara tidak langsung,
dengan kesan yang tidak sedikit, kita `menjual'
khidmat atau barangan sekurang-kurangnya  kepada
majikan yang membayar upah kepada kita.

8.   Kerani  dalam  pejabat  Kerajaan  menjual
khidmatnya kepada Kerajaan dan khidmat Kerajaan
kepada orang ramai. Jika ia tidak cergas dan cekap
dalam memproses atau menaip surat, kelewatan itu
mempunyai  kesan kepada bekalan khidmat  kepada
pengguna.   Budak  pejabat  yang  melambatkan
penghantaran surat pun boleh merugikan pelanggan
khidmat Kerajaan. Jika kerana ini Kerajaan menjadi
tidak  efisien  maka  kos  segala-galanya  akan
meningkat.

9.  Dalam syarikat pembekal khidmat atau barangan,
tiap seorang kakitangan menyumbang kepada kejayaan
membekal  apa sahaja kepada pengguna.  Daripada
kerani  dan pemandu kereta hingga ke eksekutif
tertinggi, semuanya bertanggungjawab dalam membekal
keluaran syarikat. Kelewatan atau mutu yang rendah
barangan yang dihasilkan bermakna kos meningkat dan
pengguna tidak mendapat haknya. Kemajuan ekonomi
negara juga akan terjejas.

10.  Jika kita dapat ingat sepanjang masa bahawa
kita semua adalah pembekal dan bertanggungjawab
kepada diri kita sendiri sebagai pengguna, maka hak
kita sebagai pengguna akan terpelihara sepanjang
masa. Jika hari ini pengguna berasa hak mereka tidak
diberi pertimbangan yang sewajarnya, sebabnya ialah
kerana kita hanya melihat diri kita sebagai pengguna
dan lupa akan tanggungjawab kita sebagai pembekal.

11.  Pengguna dan gerakan pengguna memanglah baik
untuk memelihara kualiti khidmat dan barangan yang
dipasarkan.  Tanpa gerakan pengguna khidmat dan
barangan  akan  jatuh mutunya dan  harga  akan
meningkat. Dengan itu bermacam-macam masalah akan
dihadapi oleh masyarakat dan negara.

12.  Barangan yang bermutu rendah atau/dan harganya
yang tinggi tidak akan berdayasaing dalam pasaran,
baik di dalam mahupun di luar negeri. Untuk pasaran
dalam  negeri Kerajaan akan diminta  melindungi
barangan  tempatan.  Perlindungan oleh  Kerajaan
sebenarnya  bermakna memaksa  pengguna  tempatan
membayar harga yang lebih atau menerima kualiti yang
rendah.  Dengan perkataan lain bukan Kerajaan yang
melindung pembekal tetapi pengguna yang melindung
pembekal dan memikul beban. Ini sudah tentu tidak
adil kepada pengguna.

13.  Sebaliknya barangan yang kos pengeluarannya
mahal atau kualitinya rendah tidak dapat dieksport.
Dengan itu jumlah keluaran tidak tinggi dan tidak
dapat menolong mengurangkan kos pengeluaran. Sekali
lagi pengguna tempatan terpaksa menanggung beban.